Адаптація

Психолого-педагогічний консиліум

Створення сприятливих умов для успішної адаптації здобувачів освіти 1, 5, 10 класів

Одним із завдань методичної служби закладу є проведення заходів, спрямованих на оптимізацію процесу адаптації учнів 1, 5, 10 класів.».

1 вересня — це особисте 12 квітня для кожного першокласника, старт в космічний простір знань.
І. Красновський
Початок навчання дитини в 1-му класі — складний і відповідальний етап у її житті. Адже відбувається дуже багато змін. Це не тільки нові умови життя та діяльності — це й нові контакти, нові стосунки, нові обов’язки. Змінюється все життя дитини: все підпорядковується навчанню, школі, шкільним справам і турботам.
Основна мета початкової школи– навчити дитину вчитись: самостійно, охоче, активно та із задоволенням. Навчити так, щоб не перехотілося прагнути знань упродовж усього життя.

Основні компоненти психологічної готовності дитини до школи

- мотиваційна (проявляється у бажанні йти до школи, навчатися, наскільки готова дитина змінити свою дошкільну, ігрову позицію );

- фізіологічна (означає достатній рівень розвитку психофізіологічних (рівень сформованості дрібної моторики), фізіологічних й анатомо-морфологічних функцій і структур дитячого організму, стан здоров’я (фізіологічна зрілість).
- інтелектуальна готовність пов’язана з відповідним рівнем розвитку пізнавальної сфери дитини, передбачає наявність запасу конкретних знань.
- емоційно–вольова готовність визначається рівнем сформованості довільності основних психічних процесів та поведінки, самоорганізованістю, зосередженістю, умінням контролювати свої емоції.
- соціальна готовність означає здатність жити і розвиватися в соціальному оточенні, мати відповідні навички комунікації, (відстоювання власної позиції, прийняття рішень).

Онлайн-опитування для батьків 1 класів

Онлайн-опитування для батьків 1 класів

«Ставлення учнів до школи та класу» для учнів 5 класів

онлайн -опитування «Ставлення учнів до школи та класу» для учнів 5 класів

Рекомендації психолога вчителям щодо адаптації
1,5, 10 класів до навчання

Рекомендації класним керівникам 1-х класів