Самоврядування

Мета роботи учнівської ради самоврядування «Лідер»
Формування соціально-адаптованої особистості, якій властиві управлінські і лідерські якості. Виховання у молоді свідомого ставлення до своїх обов’язків, поваги до законів держави, набуття певного рівня правових знань.
Завдання роботи учнівської ради самоврядування «Лідер»
 • Створення умов для успішної реалізації особистості, яка займає домінуюче положення в суспільстві;
 • Розроблення організаційної структури самоврядування;
 • Розвиток організаторських та управлінських якостей учнівської молоді;
 • Формування в учнівської молоді вміння робити вибір, відстоювати свої права, права колективу;
Схема шкільного самоврядування ЗОШ № 28
СТАТУТ

Розділ 1

Загальні засади

Стаття 1

Рада Учнівського самоврядування «Лідер» – добровільне об’єднання учнів, мета якого – сформувати в дітях почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

Стаття 2

Рада учнівського самоврядування «Лідер» є організацією, що складається з людей , створена людьми і для людей, а учні є людьми!

Стаття 3

Символами учнівського самоврядування школи повинні бути: Прапор, Герб, Гімн школи.

Розділ 2

Права, свободи, обов’язки

Стаття 1

Кожен, хто навчається в школі має право:

 • діяти на свій розсуд, вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому гідності і свободу інших;
 • за образу його честі і гідності подати заяву в актив школи;
 • подати свою пропозицію в актив учнівського самоврядування;
 • висувати кандидатуру, а також сомовисуватися і бути обраним в будь-який орган школи;
 • брати участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя (клуби, гуртки і т. і.);
 • ставити питання про перебування в школі учня школи, якщо той своїми діями порушує закони школи;
 • вибирати профіль навчання, факультативи і додаткові заняття, мистецькі гуртки , студії;
 • не з’явитися на урок тільки за домовленістю з учителем або директором школи;
 • достроково здати програму за навчальний рік і перейти в наступний клас;
 • вимагати щоб урок закінчився відразу після дзвінка на перерву.

Стаття 2

Кожен учень зобов’язаний:

 • пройти курс навчання в школі;
 • подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;
 • виконувати вимоги вчителя по підготовці до уроків;
 • дотримуватись норм статуту та законів школи.

Стаття 3

Захист честі та гідності учня школи, викладача і працівника школи

Особистість кожного, хто працює чи навчається в школі, є недоторканою і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.
Образою честі і гідності людини є:

 • нанесення побоїв, побиття;
 • загроза, залякування і шантаж;
 • вживання образливих слів, кличок;
 • дискримінація за національними і соціальними ознаками;
 • глузування з фізичних недоліків;
 • поява в стані сп’яніння;
 • добровільне прийняття на себе функції раба;
 • здирство, вимагання;
 • крадіжка;
 • псування особистих речей інших людей;
 • брудні наклепи, плітки;
 • будь-які дії чи слова, що ображають честь, гідність іншої людини.

Стаття 4

Повноваження Президента школи

Обов’язки президента школи:

 • планує і веде засідання учнівського самоврядування;
 • розподіляє завдання між активом;
 • співпрацює з директором школи.
 • виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією школи, вчителями і місцевою громадою;
 • відповідає за підготовку майбутніх керівників самоврядування в школі. Є лідером!

Стаття 5

Віце-президент

Віце-президент:

 • є його правою рукою;
 • за відсутності президента виконує його обов’язки;
 • очолює сектор;
 • допомагає голові виконувати його обов’язки;
 • щохвилини готовий перейняти обов’язки голови.

Розділ 3

Вибори

Стаття 1

Про вибори президента школи

Вибори президента школи:
Кандидати висуваються як групою учнів, так і шляхом самовисування;
Кандидатура має бути підтверджена не менш як 10-ма підписами представників не менш 4-х класів школи;
Президент обирається таємним голосуванням у визначений день на перервах, до і після уроків в присутності директора школи;
Президент обирається простою більшістю голосів учнів класів школи шляхом таємного голосування.
Президент обирається терміном не більше ніж на два роки.
Право бути обраним має кожен учень 9-11 класів школи.
Повноваження Президента починаються з моменту складання присяги, але не пізніше, ніж через 7 днів після оголошення результатів виборів. Приведення Президента до присяги здійснює директор школи.

Стаття 2

Президент школи. Права та обов’язки голови.

Президент школи є гарантом прав учнів, визначених законами.
Президент школи призначає організаторів секторів, а також безпосередньо коригує і спрямовує роботу секторів і старост класів.
Президент школи видає укази проведення заходів, акцій, які не суперечать законам чи статуту, і мають за мету благо школи.
Президент школи співпрацює з дирекцією згідно статуту.
Президент школи може бути присутнім на засіданні педагогічної Ради, виступати на захист учнів школи.
Президент школи поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.

Стаття 3

Про Правління Учнівського Самоврядування

Актив учнівського самоврядування – орган влади школярів, що підпорядковується загальним зборам.
Обраним до правління може бути кожен учень, що визначає статут і дотримується законів школи.
Кожен клас обирає двох представників до активу школи (8-11 класи), один представник від 5-7 класів.
Актив вирішує питання про порушення законів школи і, в залежності від кількості і ступеня порушень, накладає стягнення (вибачення, публічне вибачення, відшкодування збитків, повторне чергування, попередження про клопотання, про виключення тощо.
Актив може подати клопотання до адміністрації школи про виключення учня або апеляцію про його виключення.
Актив може подати клопотання про захист учня в конфліктній ситуації з викладачем чи працівником школи.
Актив організовує і сприяє організації різноманітних шкільних заходів, направлених на покращення умов життя школи.
Актив контролює роботу старост класів; має право бути присутнім на засіданні педагогічної Ради школи.
Командир класу – це учень, що слідкує за дотриманням учнями, викладачами та працівниками школи законів в межах класу, сприяє організації життя класного колективу.
Командира обирає класний колектив або призначає класний керівник.
Командир звітується перед головою самоврядування, класним керівником, адміністрацією школи.
Актив коригує статут учнівського самоврядування для нинішніх та майбутніх поколінь учнів.
Статут є дійсним поки відповідає сучасній структурі школи.
Статут затверджується правлінням учнівського самоврядування та директором школи.
Прийнято Правлінням учнівського самоврядування.

Регламент роботи Ради учнівського
самоврядування «Лідер» на 2018/2019 н. р.

1

Загальні збори колективу школи
(учителі, батьки, учні)
Травень

2

Засідання Ради учнівського самоврядування 2 рази на місяць

3

Засідання центрів учнівського самоврядування 2 рази на місяць

4

Засідання ради класних командирів 1 раз на чверть

5

Екскурсії (музеї, виставочні зали,
театри, автобусні)
Щомісячно

6

Класні збори 1 раз на чверть

7

Виховні години Щопонеділка

8

Інформування Щопонеділка

9

Єдиний санітарний день П’ятниця

10

Загально шкільні лінійки:
тематичні, адміністративні
Щопонеділка

11

Чергування по школі Згідно з графіком

Рейтинг класів 2018-2019 н.р.