Нова українська автономна школа

Набагато складніше побачити проблему,
ніж знайти її рішення. (Б.Шоу)
Пріоритетні завдання школи
на 2021-2022 н.р.
 • Формування всебічно розвиненої, конкуренто спроможної особистості, здатної реалізувати творчий потенціал у динамічних умовах розвитку суспільства.
 • Залучення всіх учасників освітнього процесу як рівноправних партнерів до співпраці, інтегрування зусиль, гармонізація взаємин педагогічного колективу, батьківської громадськості.
 • Спрямування роботи на формування у здобувачів освіти нової культури поведінки, керуючись рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я, Головного санітарного лікаря України щодо організації безпечного освітнього середовища в умовах карантинних заходів у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).
 • Дотримання законодавства з мовного питання всіма учасниками освітнього процесу (закони України «Про освіту» (ст.7), «Про повну загальну середню освіту»(ст.5), «Про забезпечення функціонування української мови як державної»)
 • Удосконалення роботи щодо розвитку здібностей і обдаровань дитини, її наукового світогляду, інтелектуального, творчого і фізичного розвитку.
 • Забезпечення умови якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання, формування полікультурної компетентності.
 • Створення можливостей для постійного зростання педагогів, відповідно до професійного стандарту вчителя Нової української школи через упровадження новітніх, дистанційних технологій, цифровізацію освітнього процесу.
 • Забезпечення методичного та психолого-педагогічного супровіду впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти та підготовки до впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти.
 • Продовження роботи щодо створення необхідних умов для інклюзивного навчання у закладах освіти з метою забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами.
 • Утвердження в свідомості та почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України шляхом реалізації міського проєкту «Десять цінностей сьогодення».
 • Формування толерантного ставлення до інших народів, культур, релігійних переконань і традицій, профілактика булінгу, кібербулінгу, секстингу та пранку серед усіх учасників освітнього процесу.
 • Сприяння набуттю молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, підвищення престижу військової служби, культивування образу солдата як героя, захисника Вітчизни шляхом реалізації шкільної програми «Ми молодь української землі».
 • Вироблення в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як до найвищої цінності шляхом реалізації шкільної програми «Здорова дитина – здорова нація».