Психологічна служба

Інформація про діяльність Консультаційного центру
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Консультаційний центр надає підтримку громадянам України у режимі онлайн та офлайн щодо:

 • роз’яснення можливих шляхів повернення дитини або сімей з дітьми на підконтрольну Уряду України територію;
 • отримання свідоцтва про народження дитини в умовах воєнного стану або його легалізації, якщо документ отриманий на
  непідконтрольній території;
 • встановлення контакту з дитиною, яку вивіз один із батьків за кордон;
 • заповнення форми розшуку дитини або заявки на отримання допомоги дітям, які зазнали травмувань внаслідок війни;
 • інші питання, пов’язані з порушеннями прав людини.
 • Тут ви можете повідомити:

  • про дитину, яка загубилася;
  • про злочин, скоєний проти дитини;
  • якщо ви знайшли дитину без супроводу дорослих;
  • якщо вам відомі факти депортації дитини;
  • про примусову зміну громадянства та документів дитини;
  • про інші порушення прав дитини під час війни.
  • В режимі онлайн:

   0800-50-17-20 (безкоштовно)
   044-299-74-08 (для дзвінків із-за кордону)
   hotline@ombudsman.gov.ua

  • В режимі офлайн під час особистого звернення:

   понеділок – четвер з 9:00-13:00, 13:45-18:00
   пʼятниця з 9:00-13:00, 13:45-17:00,
   вихідні дні — субота, неділя
   Адреса: 01008, м. Київ, вул. Інститутська, 21/8

  • Додатково надаємо консультації:

   через портал «Діти війни» — сайт: https://childrenofwar.gov.ua/

  • Бєляєва Карина Олександрівна

   Рік народження:
   03 вересня 2000 р.
   Освіта:
   вища, – Миколаївський
   університет
   ім. В.О.Сухомлинського
   Спеціальність:
   Вчитель історії та правознавства. Практичний психолог.
   Кваліфікація:
   психолог, бакалавр.
   Проблемна тема:

   Використання інтерактивних технологій в навчально-виховному процесі як засіб формування позитивного ставлення до навчання

   Задачі психологічної служби
   • Визначення напрямів та необхідних умов індивідуального розвитку суб’єктів навчально-виховного процесу і всього закладу в цілому;
   • Робота над реалізацією принципів гуманістичного навчання, особистісно-орієнтованої освіти, допомога учням в адаптації під час переходу з однієї вікової групи в іншу;
   • Забезпечення адекватного рівня психологічної компетентності всіх учасників освітнього процесу;
   • Проведення лекцій та виховних годин для учнів, тренінгових, ігрових занять, виступів на батьківських зборах, організація роботи постійнодіючого консультпункту для батьків;
   • З метою покращення роботи з девіантними підлітками працювати з вчителями з вивчення цієї проблеми, організувати індивідуальну роботу з учнями “групи ризику”;
   • Формування у підлітків потреби в самопізнанні та самореалізації, робота шкільного психологічного гуртку “Пізнай себе”;
   • Проведення профорієнтаційної роботи серед учнів і батьків 9 – 11 класів, робота факультативу для учнів 9-х класів “Людина і світ професій”;
   • Проведення роботи з обдарованими учнями та їх батьками;
   • Засобами самоосвіти підвищувати свій професійний рівень, приймати активну участь у роботи міського методичного об’єднання, семінарах практикумах для вчителів.

   Принципи психологічної служби:

   • Принцип науковості – здійснення діяльності на основі досягнень сучасної психології з використанням валідних діагностичних методик, що пройшли апробацію на території України та містять вікові тестові норми;
   • Принцип гуманізації навчально-виховного процесу – пріоритету інтересів особистості дитини;
   • Принцип розвивального характеру діяльності;
   • Принцип сенситивності – урахування вікової періодизації в розвитку певних видів психічної діяльності;
   • Принцип індивідуального підходу – урахування індивідуальних темпів та напрямів розвитку особистості дитини;
   • Принцип системності – розгляд явищ у системі навчально-виховного процесу та сукупності взаємодії суб’єктів педагогічного процесу.

   Нормативно-правова база психологічної служби:

  • Психологічна служба школи працює згідно Положення Служби Системи Освіти України. Її роботу забезпечує практичний.
   Психологічна служба в своїй діяльності керується Конституцією України, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законом України «Про освіту», чиним законодавством України. Співпрацює з органами охорони здоров’я, соціального захисту, сім’ї та молоді, внутрішніх справ іншими зацікавленими організаціями та відомствами.
   В роботі психолог школи керується нормативним актом Етичний Кодекс психолога, який є гарантом високопрофесійної, гуманної, високоморальної діяльності психологів України, здійснюваної залежно від спеціалізації та сфери їх інтересів. Данний Кодекс являє собою сукупність етичних норм, правил поведінки, що склалися у психологічному співтоваристві й регулюють його життєдіяльність.
   Етичний кодекс сприяє більш успішному здійсненню психологами своєї професійної діяльності, допомагає у підвищенні ефективності навчання і виховання учнів, у виконанні функцій, пов’язаних з профілактикою психічного здоров’я, реабілітацією.
  • Завдяки роботі психолога в школі створено:

   • сприятливий психологічний клімат, де комфортно себе відчувають всі учасники виховного процесу;
   • створені умови для всебічного особистісного розвитку дітей, їхнього повноцінного психічного здоров’я.

   Психолог сприяє:

   • пошуку, відбору і розвитку обдарованих дітей;
   • свідомому вибору молоддю професії, з урахуванням ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей учнів;
   • успішному навчанню учнів різних вікових категорій, з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини і – можливих труднощів в адаптації під час переходу з однієї вікової категорії в іншу.
   • Психолог захищає дітей від будь-яких форм фізичного, психічного та морального насильства, пропагує здоровий спосіб життя.
   • Робота психолога спрямована на формування психологічної культури учнів, педагогів, батьків.

   Навіщо потрібен психолог в школі?

   Робота психолога в школі нерозривно пов’язана з освітнім процесом. Для початківця фахівця школа – хороша можливість придбати цінний досвід роботи з людьми, з дітьми, досвід вирішення всіляких психологічних проблем. Але школа – це величезний соціальний інститут. Психолог працює не тільки з дітьми, а також і з педагогами та батьками. Нерідко в школі працюють декілька фахівців-психологів (психологічна служба), так як поле діяльності психолога досить широке. Розглянемо основні напрями діяльності психолога в школі:

   • Психологічне просвітництво

    – формування у учнів, вихованців та їхніх батьків (законних представників), у педагогічних працівників і керівників освітніх установ потреби в психологічних знаннях, бажання використовувати їх в інтересах власного розвитку. Створення умов для повноцінного особистісного розвитку і самовизначення учнів, вихованців на кожному віковому етапі, а також у своєчасному попередженні можливих порушень у становленні особистості і розвитку інтелекту;

   • Психологічна профілактика

    – попередження виникнення явищ дезадаптації учнів, вихованців в освітніх установах, розробка конкретних рекомендацій педагогічним працівникам, батькам (законним представникам) з надання за допомоги в питаннях виховання, навчання і розвитку;

   • Психологічна діагностика

    – поглиблене психолого-педагогічне вивчення учнів, вихованців протягом усього періоду навчання, визначення індивідуальних особливостей і схильностей особистості, її потенційних можливостей у процесі навчання і виховання, у професійному самовизначенні, а також виявлення причин і механізмів порушень у навчанні, розвитку, соціальної адаптації.

   • Психологічна корекція

    – активний вплив на процес формування особистості в дитячому віці і збереження її індивідуальності, здійснюване на основі спільної діяльності педагогів – психологів, дефектологів, логопедів, лікарів, соціальних педагогів та інших фахівців. Ця робота включає в себе елементи гри і рисункові методи (в залежності від віку дитини). Проведення позакласних заходів (класна година, година психолога) також входять до компетенції психолога.

   • Консультативна діяльність

    – надання допомоги учням, вихованцям, їх батькам (законним представникам), педагогічним працівникам та іншим учасникам освітнього процесу в питаннях розвитку, виховання і навчання за допомогою психологічного консультування. Складання психолого-педагогічної характеристики дитини, яка розкриває розвиток всіх сфер і психічних процесів, здоров’я.

   • Школа для дитини є центром освоєння соціуму. Перший досвід міжособистісних відносин, засвоєння знань, і багато чого іншого – все це отримує дитина в школі. Саме тут необхідно виробити єдину лінію роботи і педагогів, і батьків, і психолога. Тільки при взаємному прийнятті рішень, при єдиних цілях, школа може претендувати на звання соціального інституту знань.