Бібліотека

Соловйова Тетяна Володимирівна

Рік народження:
29.11.1977 р.
Освіта:
Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв.
Спеціальність:
бібліотекар-бібліограф
Кваліфікація:
спеціаліст І категорії
Стаж:
11 років
Грамоти та нагороди:

Мета роботи шкільної бібліотеки:
  • формування життєтворчої особистості засобами бібліотеки й книги, залучення кожного читача до різносторонньої діяльності, виховання дітей небайдужими, здатними відгукнутись серцем, думками, почуттями на всі події оточуючого життя;
  • комплексне вивчення та розвиток читацьких інтересів;
  • виховання інформаційної культури учнів: розуміння ролі інформації в житті суспільства; знання інформаційних ресурсів і готовність до сприйняття інформації; уміння ефективно здійснювати пошук та вибирати інформацію з різних джерел; здатність до аналітичного опрацювання, використання та створення нової інформації.
  • формування дієвого бібліотечного фонду на основі запитів, інтересів та потреб читачів.
  • сприяти самоосвіті учнів та педагогів за допомогою різноманітних форм і методів бібліотечної роботи.
  • впровадження інноваційних методів у роботу шкільної бібліотеки ( метод проектів, інтерактивні та мультимедіа технології)