МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТІ Проблема толерантного ставлення людини до свого оточення залишається актуальною в наш час. Толерантність вважається показником високого духовного й інтелектуального розвитку особистості. Бути толерантним – це поважати іншого.Бути толерантним – це приймати людей такими, якими вони є. Бути толерантним – це проявляти терпимість...
Read more